Våre regnskapstjenester

Leira Regnskap tar hånd om ditt regnskap – trygt, effektivt og grundig

 

En god støttespiller

Våre ansatte har et høyt utdanningsnivå, og lang og variert erfaring. De ansatte er jevnlig på kurs for å være oppdatert på lover, regelverk og ikke minst arbeidsmetoder. Dette gjør vi slik at du som kunde skal være sikret effektive regnskapstjenester av høy kvalitet. Leira Regnskap SA tar hånd om ditt regnskap – trygt, effektivt og grundig. Vi tilbyr alt av tradisjonelle regnskapstjenester for små og mellomstore bedrifter.

Regnskapsføring

Tradisjonell oppstilling over inntekter, kostnader, eiendeler og gjeld. Regnskapet er ment å være et hjelpemiddel til å vurdere den økonomiske stillingen til regnskapsobjektet.

Remittering

Betalingsformidling hvor enten du eller vi betaler inngående fakturaer med automatisk bokføring i regnskapet.

Oppbevaring

Skanning av bilag og elektronisk lagring av disse.

Årsoppgjør

Selvangivelse, noter, årsregnskap. Vi kan bistå deg med det du trenger i forbindelse med årsoppgjør og ligningspapirer.

Lønn og personal

Lønns- og personaladministrasjon med system for timeregistrering, lønnsutbetaling, lønnsslipper og rapportering til det offentlige.

Skybasert løsning

Regnskapsdata tilgjengelig på internett via Duett Dialog MinSide.

Selvbetjening

Selvbetjeningsmuligheter hvor du som kunde blant annet kan fakturere, skanne bilag eller gjøre andre oppgaver.

Landbruksregnskap

Våre ansatte som jobber med landbruksregnskap, har den interessen for landbruk som trengs og holder seg løpende oppdatert på utviklingen i bransjen.

Vi har gode kunnskap når det gjelder tilskuddsregelverket, økonomisk støtte fra Innovasjon Norge og vi kan bistå med skattemessige tilpasninger. Vi tilbyr også våre kunder tjenester innen generasjonsskifte.

Vi mener at god kommunikasjon med bonden er en forutsetning, og det at våre ansatte forstår bondens produksjon og hverdag er vår styrke.

Aksjeselskap, ENK, ANS etc.

Våre ansatte som jobber mot selskap som AS, ENK, ANS etc. har bred erfaring. Vi vil være en sparringspartner med kundene våre. Da knytter vi kunden tettere til oss, og samarbeidet blir bedre. Vi utarbeider rapporter og gjennomgår tallene med kundene våre. Dersom det er kunder som sliter med å holde seg innenfor regelverket eller sliter med økonomien, så bidrar vi til dialog får å hjelpe. Vi betjener blant annet ENK, NUF, DA, ANS, Stiftelser og Foreninger.

Fakturering

Fakturering med utsendelse av faktura og automatisk bokføring i regnskapet, mulighet for e-faktura. Betalingsoppfølging gjennom purringer.

Ønsker du å vite mer om våre regnskapstjenester?

Ta gjerne kontakt med oss for en hyggelig prat om dine regnskapsbehov.

Ta kontakt